Šobrīd Ķekavā turpinās divu daudzdzīvokļu māju siltināšana

 

Piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanā, šobrīd turpinās siltināšanas būvdarbi divām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ķekavā – Nākotnes ielā 8 un Rīgas ielā 36 3.korpusam. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada beigās.
 

Kā informē SIA “Ķekavas nami”, 12 dzīvokļu ēkai Rīgas ielā energoefektivitātes uzlabošanas darbu kopējās izmaksas plānotas vairāk kā 222 000 eiro apmērā, no tām gandrīz 100 000  eiro sedz Eiropas Savienība un 15 200 eiro  - Ķekavas novada pašvaldība. Savukārt mājas Nākotnes ielā 8, kur atrodas 30 dzīvokļi, siltināšanas projekta plānotās kopējās izmaksas  lēšamas ap 497 000 eiro, no tām vairāk kā 248 000  eiro – ES un  15 200 eiro  pašvaldības līdzfinansējums.


Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiek veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures un karstā ūdens cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.


Kvalitatīvi veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanu,  kā galvenos ieguvumus var minēt  to, ka uz pusi samazinās apkures izmaksas, ievērojami tiek uzlabots ēkas vizuālais izskats un mikroklimats ēkas telpās, kā arī būtiski palielinās dzīvokļu vērtība.


Līdz šim Ķekavā kopumā ir nosiltinātas piecas daudzdzīvokļu mājas  - Gaismas ielā 19 ( 3. un 7. korpuss), Nākotnes ielā 12 un 14, kā arī Rīgas ielā 36 (2. korpuss).  Šo ēku energoefektivitātē ieguldīti gandrīz 2 milj. eiro, no kuriem 753 000 eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, bet no pašvaldības budžeta atvēlēti vairāk kā 77 000 eiro.   


Atbilstoši SIA “Ķekavas nami” teiktajam pašvaldības uzņēmums šobrīd ir iesniedzis siltināšanas projektu pieteikumus vēl četrām daudzdzīvokļu mājām (trīs Ķekavā un viena Valdlaučos), lai saskaņotu energoefektivitātes būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentus ar valsts attīstības finanšu institūciju “Altum”,  kas nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu.


Tāpat vēl trīs daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji  (Ķekavā, Gaismas ielā 19 korpusi nr. 6, 13 un 15), ir atbalstījuši energoefektivitātes procesa uzsākšanu. Līdz ar to notiek tehniskās dokumentācijas sagatavošana, lai startētu uz ES finansējumu ēku siltināšanai nākamajā plānošanas periodā.


Arī SIA “Baložu komunālā saimniecība” informē, ka šobrīd tiek izvēlēts projektētājs energoefektivitātes uzlabošanas darbu uzsākšanai daudzdzīvokļu mājām Baložos - Medema ielā 7, Rīgas ielā 2 un Smilšu ielā 3. Mājas tiek gatavotas nākamajam plānošanas periodam, kad būs pieejami līdzekļi ēku siltināšanai.


Atgādinām, ka daudzdzīvokļu mājas siltināšanai ir jāpiekrīt vairāk kā 50% daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku, tad šis lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem.

 

Administratīvā pārvalde
25.03.2020.

 

  Drukāt