Izsludina Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20.maijam.


Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi , vides labiekārtošana, u.c.).


Būtiski, ka viens pretendents budžeta gadā var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu.
 

Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu no 300 līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām. Fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa organizēšanai kopumā piešķirti līdzekļi 12 000 EUR apmērā. Projektu realizācijas termiņš – līdz 2020. gada 30. novembrim.


Projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt līdz 2020. gada 20. maijam. Iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu novads@kekava.lv;
  • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski (nav nepieciešams elektroniskais paraksts), uz e-pastu  nvo@kekava.lv .


Dokumentācija:


Papildu informācija zvanot pa tel. nr. 28633324 vai rakstot uz e-pastu maris.ozolins@kekava.lv


Pērn NVO un fizisko personu projektu atbalsta konkursā tika saņemti 6 pieteikumi, kuru izvērtējot, līdzfinansējumu piešķīra 3 projektiem - apgaismojuma izveidei Lāču ielā, Baložos, bērnu rotaļu laukuma izveidei Dzērumos un virvju takas ierīkošanai Plakanciemā.

 

Administratīvā pārvalde
24.03.2020.

 

 

 

 

  Drukāt