SIA "Baložu komunālā saimniecība" no 2020. gada 1. februāra samazinās siltumenerģijas gala tarifu


SIA "Baložu komunālā saimniecība" informē par siltumenerģijas gala tarifa izmaiņām, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. februāra. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksām, kuras veido pirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas un tās paredz samazināt siltumenerģijas gala tarifu.
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

*Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

50,35

49,84

-1,01

Siltumenerģijas pārvade un sadale

11,16

11,07

-0,81

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

61,57

60,97

-0,97

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bez neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

46,60

46,09

-1,09

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,49

10,40

-0,86

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

57,15

56,55

-1,05

*Noteiktā (piedāvātā) tarifa (ar neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2020.gada 1.februāris. 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa (bez neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2021.gada 1.februāris. 
 

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ir pieejams šeit.

 


SIA “Baložu komunālā saimniecība”

30.12.2019.

  Drukāt