Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par Ķekavas novada labiekārtošanas plāna projektu

Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi, ievērojot vienotas vadlīnijas, šobrīd ir izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas attīstības piedāvājums turpmākajiem septiņiem gadiem.  Pašvaldība aicina Ķekavas novada iedzīvotājus līdz 6. decembrim izteikt savu viedokli un savus ierosinājumus šī plāna pilnveidošanai.
 

Šobrīd ir notikusi esošās situācijas izpēte novadā, izstrādātas nākotnes attīstības prioritātes un izveidots labiekārtošanas plāns visai Ķekavas novada teritorijai turpmākajiem septiņiem gadiem, kā arī iezīmēti iespējamie potenciāli attīstāmie projekti ilgtermiņā.  Tas Ķekavas novada pašvaldībai ļaus efektīvāk un plānveidīgāk turpināt esošos un uzsākt jaunus darbus, balstoties uz vienota labiekārtošanas plāna pamata, gan šim mērķim piesaistīt arī dažādu fondu finansējumu,  lai nodrošinātu iedzīvotājiem pievilcīgu un ērti sasniedzamu atpūtas zonu izveidi visā novada teritorijā.


Labiekārtošanas koncepcija ir izveidota vairākos līmeņos, paredzot to, kādām labiekārtotām vietām būtu jābūt sasniedzamām noteiktā rādiusā katrā no līmeņiem. Vienotais redzējums par novada labiekārtošanu paredz gan uzlabot esošās atpūtas vietas, gan veidot jaunas, lai tās būtu ērti sasniedzamas gājējiem, velosipēdistiem un aptvertu visu novada teritoriju. Piemēram, plāna ietvaros ir domāts, kā pašvaldības iespēju robežās iedzīvotājiem varētu palielināt piekļuvi un pilnveidot atpūtas vietas pie Daugavas un iezīmēt veloceliņu tīkla izveidi no Daugmales līdz Rīgai.


Šāda plānošanas pieeja ļaus realizēt pārdomātus labiekārtošanas darbus un piedāvāt daudzveidīgas atpūtas iespējas gan jaunajām ģimenēm, gan senioriem un aktīva dzīvesveida piekritējiem, kā arī novada viesiem.


Plānā ir ietvertas lietišķas atpūtas vietas ielu telpā (soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), sabiedriskā transporta pieturas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī atpūtas vietas pie ūdens. Objektos ir plānots izmantot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti, veidojot novadu pievilcīgāku un vienotā stilā labiekārtotu.


Labiekārtošanas plāna ļoti būtiska sastāvdaļa ir iedzīvotāju iesaistīšanās, lai apspriestu un apzinātu viedokli par izstrādāto plānu. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar plāna projektu un interaktīvo karti. Savu viedokli un ierosinājumus ikviens varēs izteikt, aizpildot līdz 6. decembrim elektronisko anketu, kas pieejama šeit, kā arī klātienē pašvaldības organizētajās domnīcās, kurās labiekārtošanas plānu prezentēs pašvaldības pārstāvji un plāna izstrādātāji - SIA “100 acorns”, kas plānu izstrādājuši sadarbībā ar SIA “LANDSHAPE” un SIA “Grupa 93”.


Domnīcas notiks:

25. novembrī plkst. 18:00 Baložu kultūras nama mazajā zālē;

26. novembrī plkst. 18:00 Daugmales multifunkcionālā centra zālē;

28. novembrī plkst. 18:00 Ķekavas kultūras nama mazajā zālē

 

Administratīvā pārvalde
22.11.2019.


 

  Drukāt