Automašīnu riepas un bioloģiskos atkritumus varēs nodot arī 3. un 10. novembrī

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot  vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus.  Akcijas ietvaros bez maksas var nodot vecos augus, nopļauto zāli, koku lapas un zariņus līdz 5 cm diametrā.

Pateicoties iedzīvotāju izrādītajai interesei - aktīvi izmantot rudens akcijas piedāvājumu, šķiroto atkritumu savākšanas laukums “Gurnicas” ir palielinājis konteineru apjomu, kā arī nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem akcijas ietvaros bez maksas nodot  vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus arī svētdienās - 3. un 10.novembrī.  Svētdienās šķiroto atkritumu laukums "Gurnicas", tāpat kā sestienās būs atvērts no plkst.11.00-15.00.
 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.
 

Ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem- lapām, zariem, zāli? Ķekavas novada Īpašuma pārvaldes speciālisti norāda uz iespējamajiem rīcības variantiem:
 

  1. Ierīkot kompostēšanas vietu savas privātmājas vai mazdārziņa teritorijā;
  2. Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā pieļaujams sadedzināt zarus un malku, stingri ievērojot nosacījumu, ka ugunskura vieta tiek uzraudzīta un nerada apdraudējumu apkārtējai videi un cilvēku drošībai, labsajūtai, veselībai, dzīvībai un mantai. Dedzināt atkritumus, tostarp lapas un sagrābto zāli, nav pieļaujams;
  3. Nopļautai zālei, koku lapām, nelieliem zariem, augļu un dārzeņu pārpalikumiem, slapjam papīram no SIA “Clean R” pašvaldība aicina iegādāties priekšapmaksas  120 l tilpuma maisus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Ķekavā tie ir nopērkami tirdzniecības centra “Dālderi” būvmateriālu veikalā (1.32 eiro/ gab). Par maisu iegādi papildus informācija zvanot uz “Clean R” klientu apkalpošanas centru 67111001, vai rakstot uz kc@cleanr.lv );
  4. Bioloģiskos atkritumus var nogādāt Jaunmārupes šķirošanas laukumā pie Jūrmalas apvedceļa (līdz 1 m3 no personas bez maksas).


Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot  vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus.  Akcijas ietvaros bez maksas var nodot vecos augus, nopļauto zāli, koku lapas un zariņus līdz 5 cm diametrā. Plašāk par akciju te: https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=13775


 

 

 

Administratīvā pārvalde
02.10.2019.

papildināts 30.10.2019.

 

  Drukāt