Biedrība "SUSTENTO" aicina pieteikties atbalsta programmā

Biedrība "SUSTENTO" aicina iedzīvotājus piedalīties motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas programmā  sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautu cilvēku grupām.


Aicinām ikvienu personu, kam nepieciešama palīdzība-

 • pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma;
 • esi cietis no vardarbības;
 • kop citu ģimenes locekli;
 • esi pēc 50 gadu vecuma;
 • esi bez darba un ar invaliditāti;
 • esi ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
 • piederi kādai etniskās minoritātes grupai.


Motivācijas programma sniedz iespēju sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautu cilvēku grupām veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē:

 • integrēties sabiedrībā;
 • iekļauties sociālajā dzīvē;
 • veidot izpratni par savu tiesību aizstāvību;
 • iesaistīties – izglītībā, apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.


Katram programmas dalībniekam pārmaiņu aģents, izstrādās individuālu atbalsta pakalpojumu plānu ņemot vērā tā individuālās vajadzības. Dalībniekiem būs iespēja saņemt arī psihologa, karjeras konsultanta un jurista pakalpojumus.


Motivācijas programmas ietvaros Ķekavas novadā tiks veidotas trīs sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto cilvēku grupas (15 dalībnieki katrā) balstoties uz to sociālās atstumtības un diskriminācijas veidiem:

 • dzimuma (t.sk. cilvēki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietuši cilvēki, cilvēki, kuri kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji);
 • invaliditātes (t.sk. bezdarbnieki ar invaliditāti, cilvēki ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni);
 • etniskās piederības (t.sk. romi un citas etniskās minoritātes).


Lai pieteiktos motivācijas programmai vai, lai uzzinātu vairāk rakstiet uz e-pastu:
socdienests@kekava.lv vai zvaniet: 26669782

 

Biedrība "SUSTENTO"
05.09.2019.

 

 

 

  Drukāt