Ķekavas novadā mācības uzsāks vairāk kā 300 pirmklasnieku

Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāks  2518 skolēni, tostarp 306 pirmklasnieki. Kopā jaunajā mācību gadā atvērtas 13 pirmās klases četrās Ķekavas novada pašvaldības skolās un vienā privātajā izglītības iestādē.

Ķekavas novada pašvaldības skolās Zinību diena ar svinīgajiem pasākumiem tiek atzīmēta pirmdienā, 2.septembrī, bet privātskolā “Gaismas tilts 97” skolēni pulcējās jau svētdien, 1.septembrī.


Kā galvenā skolu prioritāte 2019./2020.mācību gadā būs gatavošanās jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas ieviešanai nākamajā mācību gadā, kamēr pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi mācības pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas, kuras mērķis ir attīstīt bērnos radošumu, prieku par mācību procesu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu uzsāks jau šogad.


Ķekavas vidusskola šajā mācību gadā turpinās darboties kā projekta “Kompetenču pieeja mācību procesā” pilotskola, kas jau  reāli uzsāks jaunās programmas īstenošanu pēc izstrādātajiem pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugiem, lai sniegtu atgriezenisko saiti un dalītos pieredzē aprobācijas semināros. Lai veiksmīgi sagatavotos vidējās izglītības satura izmaiņām, kas tiks uzsāktas pēc viena gada, Ķekavas vidusskola pieteikusies arī vidējās izglītības padziļināto mācību kursu matemātikā, angļu valodā un programmēšanā satura aprobācijai.


Šajā mācību gadā plānots nopietni gatavoties 2020. gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tāpat pedagogi pastiprinātu uzmanību pievērsīs skolēnu patstāvības audzināšanai.


Mācības turpinās vai no jauna uzsāks arī vairāk kā 800 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi, no tiem 220 Ķekavas Mākslas skolā, 260 Ķekavas Mūzikas skolā, bet ap 350 jauniešiem apmeklēs Ķekavas Sporta skolu.


Labiekārtota mācību vide


Kā informē Īpašumu pārvalde, gatavojoties jaunajam mācību gadam, daudzās novada izglītības iestādēs noritējuši remontdarbi. Viens no vērienīgākajiem darbiem jāmin bērnudārza “Ieviņa” vecākā korpusa jumta remonts vairāk kā 500 m2 platībā, kā rezultātā ir veikta jumta daļas siltināšana un atjaunotas notekcaurules. Tas novērsīs siltuma zudumu, samazinās izdevumus par siltumenerģiju  un telpās būs  patīkamāk uzturēties.


Daugmales pamatskolā veikta mīkstā jumta seguma nomaiņa 360 m2 platībā, kā arī veikts sporta zāles un ģērbtuvju savienojošā gaiteņa remonts.


Daļēji jumta remontdarbi notika arī Pļavniekkalna sākumskolai, kā arī atsevišķos kabinetos veikti kosmētiskie remonti.


Baložu vidusskolai izremontēta viena mācību klase, kā arī tur veikts Ķekavas mūzikas skolas filiāles telpas remonts. Savukārt Mūzikas skolas ēkai Ķekavā nomainīti trīs jumta logi. 


Ķekavas vidusskolai pilnībā atjaunotas centrālās ieejas kāpnes. Ņemot vērā, ka ievērojami pieaudzis skolēnu skaits un nepieciešamas papildu telpas, vidusskolā ir iekārtoti divi jauni mācību kabineti – bijušajā skolotāju istabā un sociālā pedagoga kabinetā.


Bērnudārzā “Zvaigznīte” Valdlaučos veikts medicīniskā kabineta, arhīva telpas un savienojošā gaiteņa remonts, bet Baložos pirmsskolas izglītības iestādei “Avotiņš” – kosmētiskais remonts ēkas fasādes cokolam un korei. 


Pašvaldības atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai


Pašvaldība arī 2019./2020. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 7. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā  1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma.


Tāpat papildu valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 eiro dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās līdz 0,19 eiro dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem.


Ēdināšana līdz 1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma tiks apmaksāta arī katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēnam.


Papildus pašvaldības atbalsts šajā 2019./2020.mācību gadā sagaida arī pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņus- daļēji tiks segtas ēdināšanas izmaksas 1 eiro apmērā par dienu katram 5 un 6-gadniekam no daudzbērnu ģimenēm.


Plašākas bilžu galerijas no Zinības dienas pasākumiem skatīt te: 
https://kekava.lv/pub/index.php?id=85&parent_id=109&id=85&parent_id=109

 

 

 

Administratīvā pārvalde

02.09.2019.

 

 

 

 

 

  Drukāt