Izsludina Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 14. jūnijam.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:

  • Ķekavas novadā uzlabo un attīsta publiski pieejamu infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides labiekārtošana u.c.);
  • veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos,
  • veicina sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
     

Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 eiro. Projektu realizācijas termiņš – līdz 2019. gada 30. novembrim.


Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 14. jūnijam plkst. 14.00, vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”.


Dokumentācija:


Neskaidrību gadījumā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67847167, var saņemt konsultācijas Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9. Ķekavā, 21. kabinetā. Kontaktinformācija: 67847167; e- pasts agita.eizenberga@kekava.lv.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

09.05.2019.

  Drukāt