Projekta “mE&U active” ietvaros NVO tiekas Ķekavas novadā

No 19. līdz 26.augustam, Ķekavas novadā, Baložos, viesu namā "365 Brīvdienas" norisinājās ES finansēts neformālās izglītības projekts “mE&U active”,  kurā piedalījās 27 jaunieši no Latvijas, Polijas un Itālijas. 
 

Nevalstiskās organizācijas, kas piedalījās šajā jauniešu apmaiņā ir biedrība Zaļai nākotnei (Latvija, Ķekavas novads), Sikanie Sinagra (Itālija) un EUROMED EVE POLSKA (Polija). Projekts tika organizēts ar mērķi izglītot jauniešus no mazapdzīvotām vietām par iespējām, ko sniedz neformālā izglītība un Erasmus+ programma, kā arī veicināt starpkultūru dialogu spējas, un atteikšanos no aizspriedumiem, kas skar dzimumu, etniskās bāzes, reliģijas un vecumu.


Projekta laikā dalībnieki, dzīvojot internacionālā vidē, pilnveidoja savas angļu valodas prasmes, ieguva jaunus draugus, kļuva pašapzinīgāki, mācījās izteikt savu viedokli, argumentēti diskutēt un apguva daudz un dažādas iemaņas, kas ne tikai būs noderīgas viņu ikdienas dzīvē un pašizaugsmē, bet nākotnē kopumā.

 


Projekta laikā, dalībnieki apzinājās savu nozīmi Eiropas nākotnē, guva iedvesmu iesaistīties jaunatnes darbā un piedalīties jauniešu apmaiņās nākotnē, kā arī nebaidīties sasniegt savus mērķus.

 

 

Biedrība "Zaļai nākotnei"

27.08.2018.

  Drukāt