JIC turpina strādāt pie kopiestrādes telpas izveides Ķekavā

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (turpmāk JIC) aktīvi turpina darboties projektā “Jaunatnes kompetenču apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros”, kas ietver arī kopiestrādes telpas izveidi Ķekavā.
 

JIC komandas pārstāvji vasarā apmeklēja projekta sadarbības partneru kopiestrādes telpu “Sende” Spānijā, savukārt mēneša sākumā, 7. septembrī, viesojās Igaunijā, kopiestrādes telpā "Forwardspace".
 

Kā norāda JIC pārstāve Santa Auziņa- Stucere, viesošanās pie sadarbības partneriem Igaunijā bija paredzēta, lai sniegtu atskaiti par padarīto darbu, jo vasaras nobeigumā tika noslēgts darbs pie kopstrādes vadlīniju pirmās daļas, iesniegtas projekta atskaites, kā arī ieplānoti nākamie soļi. Tāpat šī bija lieliska iespēja salīdzināt jau iepazīto kopiestrādes telpu Spānijā un Igaunijas paveikto, kas noteikti ir vērtīga pieredze, strādājot pie telpas izveides Ķekavā. S.Auziņa- Stucere secina: “Kopstrādes telpa “Forvardspace” Pērnavā, Igaunijā ir tikpat mājīga kā “Sende” kopstrādes vieta Spānijā, tomēr tās ir tik atšķirīgas! Tas norāda uz to, cik ļoti dažādi var izpausties kopstrāde un kā radošums to padara par tik pievilcīgu mūsdienu jauniešiem. Ko līdzīgu vēlamies izveidot arī Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrā, pagaidām – izmēģinājuma režīmā!”.
 

Otrā vadlīniju daļa, kas būs pieejama tikai nākošgad, ietvers aprakstu par JIC kopstrādes izveidi Ķekavā un saturēs informāciju par visu to, kas jāņem vērā, veidojot kopstrādes telpu. Zīmīgi, ka jau pēc projekta beigām JIC pārcelsies uz jaunizveidotām telpām - Jaunu ideju centru, kur būs iespēja kopiestrādes konceptu uzlabot un piesaistīt vēl vairāk jauniešu. Lai vadlīnijas sniegtu izsmeļošu ieskatu praktiskā jauniešu kopstrādes darbībā, projekta partneri tikšanās laikā dalījās ar idejām, kā filmēti video apskati varētu mudināt jaunatnes darbiniekus ieviest līdzīgas kopstrādes vietas arī citur, bet jauniešus – nākt talkā un realizēt savus projektus. Pašlaik notiek plānošanas darbi, kas noformulēs precīzu darbības plānu.
 

Projekts tika uzsākts 2018. gada janvāra beigās ar intensīvu darbu pie vadlīnijām jaunatnes centriem un darbiniekiem. Vadlīniju mērķis ir izprast, kā iespējams izveidot kopstrādes telpu, kam jāpievērš uzmanība un kā to praktiski ieviest jaunatnes centros. Visu vasaru projekta partneri strādājuši pie vadlīniju uzlabošanas. Turpmākajos divos mēnešos vadlīnijas tiks tulkotas uz spāņu, itāļu, igauņu un latviešu valodām, kā arī izstrādāts kopējs dizains. Vadlīnijas jauniešu centriem, jaunatnes darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām un visiem citiem, kas aktīvi strādā ar jauniešiem, būs pieejamas jau decembrī.
 

Vienlaikus šiem darbiem, sākot no 10. septembra uzsākta aktīva Ķekavas jauniešu apzināšana par kopstrādes vietas izmantošanas nepieciešamību un tās pielāgošanu jauniešu interesēm.
 

Ja esi vecumā no 13-30 gadiem un dzīvo Ķekavas apkaimē, aicinām Tevi piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir  apzināt Ķekavas novada jauniešu domas un vēlmes attiecībā uz jaunatnes kopstrādes telpas izveidi Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā. Aptaujas anketu atradīsi šeit.
 

Ķekavas novada JIC septembra beigās uzsāks praktisko kopstrādes vietas pilotēšanu, kurā iesaistīties aicināts ikviens jaunietis, kas vēlas palīdzēt vai izmantot JIC kopstrādi savām darba, mācību vai projektu vajadzībām.
 

Projekta “Jaunatnes kompetenču apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros” virsmērķis ir iepazīstināt attālinātās teritorijās darbojošos jaunatnes centrus ar kopstrādes koncepciju un tādējādi ar kopstrādes palīdzību stimulēt jauniešu uzņēmējdarbību un mācīšanās iespējas.
 

Projekta mērķu sasniegšanas labā sadarbojas 3 aktīvas kopstrādes telpas Viaindustriae (Itālijā), Asociacion Cultural Sende (Spānijā), Forwardspace (Igaunijā), kā arī Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) un Sociālās inovācijas centrs (Latvijā). Nākamā un noslēdzošā partneru tikšanās ir paredzēta Foligno, Itālijā, 2019. gada martā.


Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs

18.09.2018.

  Drukāt