Pierīgas un Kurzemes pašvaldības izvirzās investīciju piesaistē

Ķekava, Mārupe, Liepāja, Ventspils un Olaine sešu gadu laikā spējušas piesaistīt 870,4 milj. EUR lielas ārvalstu investīcijas, izvirzoties priekšgalā pašvaldību piesaistīto investīciju apjomā. 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas kopumā Latvijā bija 14,7 miljardi EUR, kas valsts iekšzemes kopproduktā veidoja 53,9%, tādējādi iespaidīgi atbalstot vietējos uzņēmējus un radot daudzas jaunas darba vietas. Lai aktualizētu investīciju piesaisti citām pašvaldībām, šodien Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizē POLARIS forumu, kurā dalībnieki tiek iepazīstināti ar investīciju piesaistes veiksmes stāstiem, kā arī iedvesmoti radīt par saviem projektiem pārliecinošus, ietekmīgus stāstus.


 

POLARIS forums tiek organizēts POLARIS procesa metodikas īstenošanas ietvaros, kas radīta, lai sekmētu ārvalstu tiešo investīciju piesaisti Latvijā, nodrošinot valsts, privātā un pētniecības sektora pārstāvju kolektīvu iesaisti ārvalstu tiešo investīciju projektu realizēšanā. Viens no valsts sektora svarīgākajiem spēlētājiem investīciju piesaistē ir pašvaldības. POLARIS procesā sešu gadu laikā iesaistījusies jau 41 pašvaldība, un šobrīd augšgalā piesaistīto investīciju apjomā atrodas Pierīgas un Kurzemes pašvaldības – Ķekava (272 milj. EUR), Ventspils (222,2 milj. EUR), Liepāja (170,9 milj. EUR), Mārupe (128,8 milj. EUR) un Olaine (76,5 milj. EUR).
 

“Pozitīvie investīciju apjomi Ķekavas novadā apliecina mūsu stiprās puses un uzņēmēju, tostarp, ārvalstu investoru, lielo interesi savu biznesu veidot tieši pie mums, kur ir labvēlīga vide augt gan stādam, gan bērnam, gan uzņēmumam. Tieši Rīgas tuvums un maģistrālo autoceļu artēriju krustpunkts viennozīmīgi ir viens no būtiskākajiem uzņēmumu  ieguvumiem. Sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru mēs mērķtiecīgi strādājam pie investoru piesaistes un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu īstenošanas novadā, jo ticam uzņēmēju idejām un viņu spējai radīt kvalitatīvus un inovatīvus produktus,” stāsta Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
 

POLARIS process paredz noteikt Latvijas investīciju mērķa nozares, apkopot un aktualizēt Latvijā pieejamās zināšanas, kā arī piedāvāt ārvalstu investoriem projektus, kas sagatavoti, izmantojot Latvijā esošo zinātnisko bāzi, pieredzi un stratēģiskos resursus. Vislielākie investīciju apjomi pēdējo četru gadu laikā ieguldīti metālapstrādē un mašīnbūvē (14,1%), kā arī IT nozarē (9,3%).
 

“Polaris procesa ietvaros mēs ar katru pašvaldību slēdzam sadarbības līgumu, kas paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā. Mēs informējam pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespējām, kā arī veicinām pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas atpazīstamību un, protams, sniedzam atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā. Piesaistot ārvalstu investīcijas, pašvaldības veicina savu izaugsmi un sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā.  Līdzšinējais darbs pierāda, ka šī metodika ir ļoti efektīva un ceram iesaistīt POLARIS procesā vēl vairāk Latvijas pašvaldību,” stāsta LIAA direktors Andris Ozols.
 

LIAA organizētais POLARIS forums norisinās šodien, 7. septembrī, un tajā piedalās Latvijas pašvaldības, uzņēmēji, augstskolu un zinātnisko institūtu pārstāvji, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju darbinieki.

 

 

LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

07.09.2018.

 

  Drukāt