Turpina pilnveidot ielu apgaismojumu

Turpinot strādāt pie apgaismojuma modernizēšanas,  Ķekavas novada pašvaldība sagatavojusi un 6. septembrī iesniegusi  projekta pieteikumu “Energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā” Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”.
 

Konkursa ietvaros tiek atbalstīts energoefektivitāti veicinošo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana apdzīvotajām vietām, kurām piešķirts pilsētas statuss un ielu apgaismojuma balsti ir pašvaldības bilancē.


Ķekavas novada projekta apstiprināšanas gadījumā plānots Baložu pilsētā 2019. gadā izbūvēt jaunu LED apgaismojumu Rīgas, Baložu, Ezera, Skolas, Purva, Bērzu, Jaunatnes un Smilšu ielās, kas ļautu elektroenerģijas patēriņu samazināt aptuveni par 65% jeb aptuveni 13 000 eiro gadā, kā arī samazināt CO2 emisijas.

 
Šī apgaismojuma projekta kopējās izmaksas lēšamas 344 000 eiro apmērā, 70% no tām sedz finanšu instrumenta finansējums, bet 30%  jeb 103 000 eiro – pašvaldība.

 
Tāpat Ķekavas novada pašvaldība ir izbūvējusi apgaismojumu Ķekavā Stirnu ielā - pašvaldībai piederošajā ielas posmā aptuveni 200 metru garumā, kā arī Atmoda ielā  papildināts apgaismojuma stabu skaits, kā rezultātā iela ir apgaismota pilnvērtīgāk.
 

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, rudenī tiks izbūvēts arī LED apgaismojums visai Zvejnieku ielai Vimbukrogā, kā arī tiks īstenots apgaismojuma pilotprojekts zaļās enerģijas izmantošanā divās vietās  - Daugmalē (ciematā “Dzintari”) un Dzērumos (sabiedriskā transporta galapunktā), tur uzstādot apgaismojumu, kas darbojas uz saules un vēja enerģiju.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

06.09.2018.

 

  Drukāt