Sācies jaunais mācību gads

Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības skolās mācības uzsāka teju 2400 skolēni, tostarp vairāk kā 300 pirmklasnieku. Pieaugot skolēnu skaitam, arī izaicinājumi skolām un pašvaldībai kļūst lielāki, tomēr prioritātes paliek nemainīgas - kvalitatīvs mācību saturs, profesionāls un motivēts mācībspēks, kā arī labiekārtota izglītības iestāžu vide.
 

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, 23. augustā notika ikgadējā Ķekavas novada izglītības darbinieku konference, kurā pulcējās vairāk nekā 200 novada pedagogi, lai pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.
 

Konferences atklāšanā pedagogus un izglītības darbiniekus sveica Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. Savā uzrunā viņa uzvēra, ka jaunā mācību gada sākums ir izaicinājumu pilns laiks, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem un pašvaldībai. “Ķekavas novads aug un līdz ar to palielinās arī iedzīvotāju un skolēnu skaits. Plānojam skolu paplašināšanas ieceres, kas ir sarežģīts un izaicinājumiem pilns process, tomēr strādāsim no visa spēka. Tādēļ aicinu mūs visus nebaidīties no pārmaiņām un uztvert tās kā tiltu uz jaunām iespējām,” mudina V. Baire.
 

Konferences laikā novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi tika iepazīstināti ar aktualitātēm 2018./2019. mācību gadā, tostarp kompetenču pieejas izmantošanu mācību saturā, kā arī tika sveikti 12 jaunie pedagogi, kuriem šis būs pirmais mācību gads Ķekavas novada izglītības iestādēs.
 

Šogad ar īpašu lekciju “Apmierināti skolotāji. Fokusa ilūzija – vai laime ir tur, kur to meklējam” konferencē uzstājas arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas vadītājs Ivars Austers. Tāpat pasākuma dalībniekiem bija iespēja satikt dažādu izglītības jomu koordinatorus, kā arī uzklausīt novada izglītības iestāžu pieredzes stāstus kompetencēs balstīta izglītības satura pieejas aprobācijā.
 

Novada izglītības darbinieku konference ir ikgadējs pasākums, kas vienuviet pulcē pedagogus, nozares ekspertus un pašvaldības pārstāvjus.
 

Labiekārtota mācību vide
 

Šovasar veikti arī vairāki kosmētiskie remontu darbi novada skolās un bērnudārzos, tostarp pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte”, veikts siltummezgla remonts un maģistrālā ūdensvada nomaiņa cokola stāvā, kā arī apkalpojošā personāla telpu remonts. Bērnudārzā “Ieviņa” īstenots 2. grupiņas telpu kosmētiskais remonts, kā arī kāpņutelpas remontdarbi, savukārt pirmskolas izglītības iestādē “Avotiņš” Baložos nomainītas novecojošās ūdensvada caurules, pārkrāsota svētku zāle, grupiņā “Pīlēni” nomainīts grīdas segums, kā arī ierīkots bērnu aktivitāšu laukumiņš un nobruģēts ceļš līdz pasākumu norišu nojumei. Tāpat arī pirmskolas izglītības iestādē “Bitīte” veikti telpu uzlabošanas darbi, proti, atsevišķās grupiņās nomainīti grīdas segumi.
 

Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā veikta baseina tehniskā apkope, tostarp uzlabots baseina hidroizolējošais segums, savukārt vidusskolas sporta zālē uzstādītas divas jaunas paceļamo basketbola groza konstrukcijas, kas aprīkotas ar papildus drošības elementiem. Jauno sporta zāli apsekoja arī neatkarīgie eksperti no tehniskās ekspertīzes uzņēmuma “Inspecta Latvia”, kas apliecināja, ka sporta zāle ir tehniskā kārtībā un to droši var izmantot sporta aktivitātēm.
 

Daugmales pamatskolā īpaša vērība pievērsta ugunsdzēsības sistēmas uzlabošanas procesam, tāpat veikta dienvidu fasādes renovācija un skolas parādes ieejas kāpņu remonts. Pļavniekkalna sākumskolā daļēji atjaunota fasāde, savukārt Baložu vidusskolā veikts remonts sporta kompleksā un dušās, kā arī nomainīti karoga masti.
 

Savukārt runājot par izglītības infrastruktūras attīstību Ķekavas novadā, šobrīd pašvaldība strādā pie vairākiem nozīmīgiem projektiem, proti, norit darbs pie Baložu vidusskolas piebūves būvprojekta ekspertīzes un publiskā iepirkuma  dokumentācijas sagatavošanas par piebūves būvniecību, kā arī tiek izstrādāta tehniskā specifikācija, lai izsludinātu konkursu par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas.  Tāpat līdz 10. septembrim pašvaldība izsludināja konkursu par zemes iegādi jaunas skolas būvniecībai Katlakalna vai Rāmavas ciema teritorijā.
 

Pašvaldības atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai
 

Pašvaldība arī 2018./2019. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 7. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā  1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma.
 

Tāpat papildu valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 eiro dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās līdz 0,19 eiro dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem. Turklāt šogad ēdināšana tiks apmaksāta līdz 1,61 eiro bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēniem. Plānots, ka tuvākajā laikā tiks izveidota arī darba grupa, kurā speciālisti izvērtēs līdzšinējo ēdināšanas pieejamību skolās, kā arī sagatavos priekšlikumus skolēnu ēdināšanas procesa uzlabošanai.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

03.09.2018.

  Drukāt