Precizētas ielu tirdzniecības vietas Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 23. augusta domes sēdē apstiprināja astoņas pašvaldības noteiktas ielu tirdzniecības vietas Ķekavas novadā. Papildus tirdzniecības zonām Ķekavā, Baložos, un Valdlaučos, turpmāk ielu tirdzniecības vietas paredzētas arī Rāmavā un Mellupos.
 

Ķekavas novada domes deputāti lēma, ka turpmāk ielu tirdzniecība tiks organizēta šādās pašvaldības noteiktās adresēs:

  1. Purva ielā 2/4, Baložos;
  2. Nekustamajā īpašumā „Centra masīvs”, Daugmalē;
  3. Nekustamajā īpašumā “Zentenes”, Gaismas ielā 21, Ķekavā;
  4. Nekustamajā īpašumā “Jaunā Ķekava”, Ķekavā (pie stāvlaukuma);
  5. Izstāžu ielā, Valdlaučos;
  6. Nekustamajā īpašumā “Melngaļi”, Mellupos;
  7. Jaunatnes ielā, Valdlaučos, dzīvojamās mājas „Valdlauči 5” – galā;
  8. Rāmavas ielā 15, Rāmavā.
     

Domes sēdes laikā tika aktualizēti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā. Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka nodarboties ar tirdzniecību vai veikt tirdzniecības organizēšanu Ķekavas novada domes noteiktajās tirdzniecības vietās un publiskajās vietās var tikai pēc pašvaldības izsniegtas rakstiskas atļaujas saņemšanas, savukārt, ja ielu tirdzniecība tiek veikta fiziskajām/juridiskajām personām piederošajos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās, būs nepieciešams papildus saskaņojums arī no VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
 

Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā”  stāsies spēkā brīdī, kad būs saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums un tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads”.

Sabiedrisko attiecību daļa

23.08.2018.

  Drukāt