Līdzfinansēs māju pieslēgšanu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Baložos un Ķekavā

Jūlija izskaņā Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisija izskatīja iedzīvotāju iesniegtos dokumentus un izvērtēja līdzfinansējuma piešķiršanas iespējas dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Nolemts līdzfinansējuma piešķiršanai izvirzīt kopumā 15 dzīvojamās mājas Baložos un Ķekavā.

 
Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgtas pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, Ķekavas novada pašvaldība maijā izsludināja pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai pieslēguma izbūvei atsevišķām sociālām iedzīvotāju grupām.
 

 

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, līdzfinansējumu būs iespējams saņemt piecas dzīvojamās mājas Baložu pilsētā un 10 mājas Ķekavā.
 

Šobrīd līdzfinansējuma saņēmējiem ir izsūtītas informatīvas vēstules, aicinot saskaņot turpmāko darbību par pieslēguma realizāciju, tostarp tehniskā projekta izstrādi un būvniecības izmaksu tāmi, attiecīgi ar SIA “Ķekavas nami” vai SIA “Baložu komunālā saimniecība”. Galējais lēmums par līdzfinansējuma izmaksas apmēru tiks pieņemts pēc minēto dokumentu saņemšanas no abām pašvaldības kapitālsabiedrībām. Dzīvojamo māju īpašnieki par rezultātiem tiks informēti rakstveidā.
 

Kā informējām iepriekš, finansiālajam atbalstam līdz 2000 eiro varēja pieteikties privātpersonas, kuru nekustamais īpašums ar ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju atrodas Ķekavas novadā. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa ielu jābūt izbūvētiem centralizētiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem. Uz pašvaldības finansiālo atbalstu pretendēt varēja: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, 1. vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

16.08.2018.

 

  Drukāt