Ķekavas novadā septiņos gados skolēnu skaits palielinājies uz pusi, pašvaldība attīstīs izglītības infrastruktūru

Analizējot iedzīvotāju, tostarp, bērnu skaita dinamiku un infrastruktūras pieejamību, lai bērniem nodrošinātu iespēju mācīties novada izglītības iestādēs, Ķekavas novada pašvaldība aktualizējusi Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģisko rīcības plānu nākamajiem  gadiem – līdz 2021. gadam.
 

Rīcības plānā noteikti vairāki attīstības virzieni, lai mazinātu esošo izglītības iestāžu lielo noslogojumu, – piemēram, jaunas skolas un bērnudārza būvniecība, piebūvju izbūve pie esošajām abām vidusskolām, kā arī sporta stadionu izveide.  
 

Raugoties Izglītības daļas statistikā, iedzīvotāju pieaugums Ķekavas novadā pamatā balstās uz jaunu ģimeņu ienākšanu, kuriem jau ir viens vai vairāki bērni, vai arī kuriem bērni dzimst jau pēc pārcelšanās uz Ķekavas novadu. Deklarēto iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā 2018. gada 1. jūnijā bija 24 124 iedzīvotāji, no kuriem 67% dzīvo Ķekavas pagastā, 28% – Baložu pilsētā un 5% – Daugmales pagastā. Un viena ceturtdaļa jeb 25 % no kopējā iedzīvotāju skaita veido bērni vecumā līdz 18 gadiem.
 

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novada izglītības iestādēs. Tā, piemēram, septiņu gadu laikā skolēnu skaits novada skolās palielinājies par 48%.
 

“Ņemot vērā straujo bērnu skaita pieaugumu un tendenci demogrāfiskajiem radītājiem turpināt augt arī nākamajos desmit gados, ir vitāli svarīgi ne tikai domāt, bet pieņemt būtiskus lēmumus, lai Ķekavas novadā attīstītu izglītības iestāžu infrastruktūru, plānojot gan jaunas skolas un bērnudārza būvniecību, gan esošo paplašināšanu. Jaunas un modernas infrastruktūras radīšana  ļautu bērniem mācīties tuvāk savām mājām, iegūt labu izglītību, atrasties skaistā un motivējošā vidē,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, piebilstot, ka paralēli darbam pie izglītības infrastruktūras pašvaldība strādā arī pie izglītības satura un kvalitātes pilnveides.
 

Straujais bērnu skaita pieaugums un tiem nepieciešamais Izglītības likumā noteikto pakalpojumu nodrošinājums, nozīmē arī vajadzību attīstīt infrastruktūru izglītības procesa nodrošināšanai un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus un rīcības plānus atbilstoši realitātei.
 


 

Atbilstoši rīcības plānam Ķekavas novada izglītības infrastruktūras galvenie attīstības virzieni:

  • palielināt esošo divu vidusskolu kapacitāti – uzbūvējot piebūvi pie Ķekavas vidusskolas (paredzēta līdz 300 audzēkņiem) un  pie Baložu vidusskolas  (ar  280 vietām).
  • uzbūvēt jaunu skolu Katlakalna vai Rāmavas teritorijā līdz 500 vietām, paredzot arī atsevišķu ēkas bloku pirmsskolas grupām līdz 200 bērniem.
  • izveidot jaunas pirmsskolas grupas pie esošām izglītības iestādēm Ķekavā, tādējādi nodrošinot papildu vietas līdz 150 bērniem, kā arī paplašināt sadarbību ar privātajām izglītības iestādēm, deleģējot pirmsskolas izglītību pakalpojumu,
  • pārbūvēt Daugmales pamatskolas klašu telpas 500 m2 platībā, lai tās atbilstu jaunajām izglītības iestāžu telpu higiēnas prasībām (stāsies spēkā  2020. gadā), kā arī pie skolas izveidot sporta laukumu,
  • izbūvēt Ķekavas vidusskolas stadionu ar futbola laukumu, skrejceļiem un tribīnēm pie Ķekavas sporta kluba.
     

Jau šobrīd notiek darbi pie Baložu vidusskolas piebūves būvprojekta ekspertīzes un publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas par piebūves būvniecību. Šo projektu plānots īstenot līdz 2020. gada beigām, un tā kopējais finansējums, pēc esošām aplēsēm,  sasniegtu vairāk kā 9 milj. eiro apmērā. Taču precīzas būvniecības izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma rezultātiem. Šo projektu līdzfinansē arī Eiropas reģionālās attīstības fonds, atvēlot 3,2 milj. eiro, un valsts – piešķirot dotāciju pašvaldībai 84 000 eiro apmērā.
 

Ķekavas novada dome nolēmusi izsludināt konkursu zemesgabala iegādei jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā vai Rāmavas ciema teritorijā. Ņemot vērā iedzīvotāju un bērnu skaita pozitīvos rādītājus, minētajā apkaimē plānotā jauna skola varētu aizņemt 3-5 hektāru lielu teritoriju. Pēc veiktajiem aprēķiniem, šādā platībā varētu nodrošināt 50 m2   uz vienu izglītojamo, paredzot pilnvērtīgu infrastruktūru, piemēram, mācību telpas, ēdnīcu, sporta zāli, stāvlaukumu u.c. Līdz ar to skola 500 bērniem aizņemtu aptuveni 2,5 hektārus, astoņas pirmsskolas grupas ar 200 bērniem – vienu hektāru, bet kopīgajam sporta laukuma izbūvei būtu nepieciešams atvēlēt platību līdz vienam hektāram.
 

Tāpat Ķekavas novada dome uzdevusi organizēt iepirkuma procedūru, izstrādājot tehnisko specifikāciju, un izsludināt konkursu par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas. Līdz ar piebūves izveidi mācību procesu varētu nodrošināt vēl papildu 250-300 skolēniem.
 

Savukārt atbilstoši aktuālajam izglītības infrastruktūras rīcības plānam pēdējo trīs projektu uzsākšana paredzēta nākamajā gadā – 2019. gadā.
 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskā rīcības plānu 2015.-2018. gadam Ķekavā tika uzbūvēta jaunā Ķekavas sākumskola ar sporta zāli un baseinu vairāk kā 500 bērniem, bet Baložos bērnudārzam “Avotiņš” piebūvēta moderna moduļu tipa piebūve, nodrošinot papildus vietas 96 izglītojamajiem.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

07.08.2018.

 

  Drukāt