Ķekavas sadzīves servisa centrs plāno modernizēt pļaušanas tehniku novada teritoriju sakopšanai

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” (ĶSSC) šobrīd kopā ar Ķekavas novada pašvaldības speciālistiem un pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumiem – SIA “Ķekavas nami” un SIA “Baložu komunālā saimniecība” aktīvi strādā pie pļaujamo teritoriju racionālas apsaimniekošanas plāna izveides visā Ķekavas novadā.
 

Šajā plānā tiek detalizēti iezīmētas katra uzņēmuma teritorijas, kuras tas apsaimnieko un kopj, tādējādi izslēdzot gadījumus, ka pārklājas darbi kādā atsevišķā zonā.  Tāpat pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļa šajā plānā iekļaus arī novada degradētās teritorijas, kuras prioritārā secībā būs pirmreizēji jāizkopj un pēcāk jānodrošina regulāra to uzturēšana.
 

Pēc Ķekavas sadzīves servisa centra valdes locekļa Elvija Novicka teiktā - ņemot vērā augstākminēto, uzņēmumam viennozīmīgi palielināsies pļaujamo teritoriju platības, tāpēc tiks meklētas iespējas papildināt esošo tehniku ar jaunu, mūsdienīgu un daudzpusīgu pļaušanas aprīkojumu. Tāpat tiks izvērtēta uzņēmuma rīcībā visa esošā tehnika un tās noslogojums.
 

Tehnikas modernizācija palīdzēs pļaušanas darbus veikt operatīvāk un efektīvāk, mazāk izmantojot roku darbu. Līdz ar to ĶSSC darbinieku kapacitāte tiktu palielināta un viņu spēki tiktu novirzīti citu darbu veikšanai, piemēram, asfaltēto, bruģēto, grantēto ceļu un laukumu apsaimniekošanai, kā arī pašvaldības teritoriju labiekārtošanai.
 

Saglabājot uzņēmuma apgrozījumu pagājušā gada apjomā, Ķekavas sadzīves servisa centrs arī šogad sekmīgi turpina sniegt Ķekavas novada pašvaldībai pakalpojumus, nodrošinot ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, pašvaldības ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, zālāju pļaušanu, zaļo zonu ierīkošanu (pēc pašvaldības norādījumiem) un uzturēšanu, pašvaldības kapu teritorijas kopšanu, kā arī ceļu un laukumu uzturēšanu.

Tāpat arī iedzīvotāji privāti var saņemt Ķekavas sadzīves servisa centra pakalpojumus pēc apstiprinātā cenrāža.
 

Atgādinām, ka Ķekavas sadzīves servisa centra diennakts tālrunis bojājumu pieteikšanai – tālr. 67937363 (piemēram, ja nedeg ielu apgaismojums, bīstamas bedres uz ielām un ietvēm, nolauzti koki u.tml.).

 

Sabiedrisko attiecību daļa

01.08.2018.

  Drukāt