Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības saskaņojušas izstrādāto Deinstitucionalizācijas plānu

Visas deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās Rīgas plānošanas reģiona 29 pašvaldības ir saskaņojušas reģiona Deinstitucionalizācijas plānu 2017. - 2020. gadam, ko izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO".  
 

Pagājušo nedēļu plānu konceptuāli atbalstīja arī Sociālo pakalpojumu attīstības padome ar nosacījumu veikt labojumus līdz šī gada 10. septembrim, kad tas tiek pieņemts galīgajā redakcijā.
 

 

Jāmin, ka no visiem pieciem plānošanas reģioniem tikai Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja nevalstiska organizācija, kas pati pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, tādā veidā vislabāk izprotot to problēmas un vajadzības. "SUSTENTO" apvieno 48 dažādas ar invaliditāti saistītas organizācijas, aizstāvot nacionālā un starptautiskā līmenī vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti intereses.
 

Annele Tetere, Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja: "Plāns ir nepieciešams, lai deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās pašvaldības varētu īstenot sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides un pielāgošanas projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti  bērniem ar invaliditāti  un  bērniem, kuri zaudējuši vecāku mīlestību un rūpes, kā arī pilngadīgām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pēc Deinstitucionalizācijas plāna pieņemšanas galīgajā redakcijā tiks uzsākts ceļš vairāku jaunu nozīmīgu projektu īstenošanai."
 

"SUSTENTO" izstrādātais plāns lielā mērā ir balstīts uz deinstitucionalizācijas projekta pirmā posma rezultātiem, kad tika veikta sociālajos dienestos pieteikušos iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā reģionā tika izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs),  398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 641 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 

Šis bija svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lēma par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, tādā veidā sekmējot daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā.
 

Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.


Līdz 2023. gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.


Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

                                      

Informāciju sniedza:

Annele Tetere,

Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja 

Papildu informācijai:

Inese Ozoliņa

Mob. 26174731

inese.ozolina@rpr.gov.lv

31.07.2018.

 

  Drukāt