Panākta rīcība par Ķekavā pamestā būvlaukuma sakārtošanu ierobežošanu

Ķekavas iedzīvotājiem un viesiem, caurbraucot mūsu novadu pa autoceļu A7, jau daudzu gadu garumā bija jānovēro pamestais būvlaukums Ķekavā, Rīgas ielā 20. Šī nesakārtotā privātā teritorija gan radīja nepievilcīgu vidi, gan apdraudējumu tiem novadniekiem, kas ikdienā šķērsoja šo teritoriju pa iemīto taciņu, lai ērtāk nokļūtu uz Ķekavas centru un esošajiem tirdzniecības centriem. 


Situāciju par būvlaukuma un būvbedres norobežošanu šajā nekustamajā īpašumā Ķekavas novada būvvalde centusies risināt jau vairākus gadus, vairākkārtīgi aicinot sakārtot teritoriju un piemērojot naudas sodus, jo šajā nekustamajā īpašumā esošā būvbedre, izbūvētās dzelzsbetona pamatu konstrukcijas un stiegrojums rada reālu apdraudējumu iedzīvotāju  veselībai un drošībai.
 

Ņemot vērā, ka teritorijas kopīpašnieki  neatsaucās pašvaldības atkārtotiem lūgumiem nodrošināt teritorijas nožogošanu un būvprojekta konservācijas darbus, Ķekavas novada būvvalde jūnijā viņiem izteica brīdinājumu – ja līdz šī gada augustam minētie darbi netiks paveikti, tad to izdarīs pašvaldības izraudzītais būvuzņēmums, izmaksas piedzenot no teritorijas īpašniekiem. 
 

Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības priekšsēdētāja izpilddirektora p.i. Andra Volanska iniciatīvai atrisināt šo situāciju un nekavējoties sakārtot teritoriju, lai tādējādi novērstu draudus iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, teritorijas īpašnieki klātienē tikās ar pašvaldības vadību.
 

Pēc administratīvā akta sastādīšanas, proti, brīdinājuma izteikšanas teritorijas īpašnieki uzsākuši būvlaukuma konservācijas darbus un teritorijas nožogošanu.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

31.07.2018.

 

  Drukāt