Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam iecirkņu vēlēšanu komisijās.

Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam iecirkņu vēlēšanu komisijās.
 

Aizpildītu pieteikuma anketu iesniegt personīgi vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai no š.g.3. augusta līdz 10. augustam Ķekavas novada pašvaldībā darba laikā 16. kabinetā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā.


Anketa- https://www.cvk.lv/pub/public/31834.html


Instrukcija- https://www.cvk.lv/pub/public/30475.html


Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.


Plašāka informācija par 13. Saeimas vēlēšanām te.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

01.08.2018.

 

 

  Drukāt