Ķekavas novada vēsture
Ķekavas novads sastāv no piecām teritoriālajām vienībām - Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta, Baložu pilsētas un Baldones pilsētas un Baldones pagasta.
Pašvaldības loma valsts pārvaldē
2009. gada reformas gaitā vietējo pašvaldību funkcijas tika paplašinātas, attiecinot uz tām līdzšinējo reģionu – rajonu funkcijas. Kompetences ziņā novadi tagad neatšķiras no republikas pilsētām.
Kontakti un rekvizīti
Ķekavas novada pašvaldības kontakti un rekvizīti.
Nolikums un struktūra
Ķekavas novada pašvaldības un domes struktūra.
  Drukāt