Paskaidrojuma raksts


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns


Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

  Drukāt