2014.gads

 

Dok. Nr.
Dokumenta nosaukums
(skatīt dokumentu)
Pieņemšanas datums
Spēkā no - līdz
7/2014 Pašvaldības palīdzība Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus 07.08.2014. 13.08.2014.-08.12.2015.
3/2014 Grozījumi Ķekavas novada domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2012 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 20.02.2014.  13.08.2014.

  

2013.gads

 

 

Dok. Nr.
Dokumenta nosaukums
(skatīt dokumentu)
Pieņemšanas datums
Spēkā no - līdz
 44/2013

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”  

Pielikums

 05.12.2013.  13.12.2013. - 31.12.2013.
24/2013 Grozījumi Ķekavas novada Domes 2013.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 18.10.2013. 01.01.2014.-11.02.2015.
20/2013  Grozījums Ķekavas novada Domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 18.10.2013. 01.01.2014.-13.08.2014.
19/2013 Grozījums Ķekavas novada Domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par apbedīšanas pabalstu” 18.10.2013. 01.01.2014.-13.08.2014.
18/2013 Grozījums Ķekavas novada Domes 2012.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.21/2012 „Par pabalstu politiski represētām personām” 18.10.2013. 01.01.2014.-13.08.2014.
12/2013

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2013 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu"  1.-4.pielikums /5.pielikums

22.08.2013. 28.08.2013. - 31.12.2013.
6/2013 11.06.2013. 10.07.2013. - 11.02.2015.
3/2013

Par apbedīšanas pabalstu (ar grozījumiem līdz 18.10.2013.)

Par apbedīšanas pabalstu

31.01.2013. 13.03.2013.-13.08.2014.
1/2013 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu" 16.01.2013. 19.01.2013. - 31.12.2013.

   

2012.gads

 

Dok. Nr.
Dokumenta nosaukums
(skatīt dokumentu)
Spēkā līdz
25/2012 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 13.08.2014.
24/2012 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5/2012 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu" 31.12.2012.
21/2012 Par pabalstu politiski represētajām personām 13.08.2014.
16/2012 31.12.2012.
10/2012 10.07.2013.
8/2012

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

22.09.2012.
7/2012  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 13.03.2013.
5/2012

Par Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu 1.-4.Pielikums 5.Pielikums

31.12.2012.
3/2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 31.12.2012.
2/2012 Par Ķekavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm (zaudējuši spēku no 01.04.2014. (MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.224) 01.04.2014.

2011. gads

Dok. Nr.
Dokumenta nosaukums
(skatīt dokumentu)
Spēkā līdz
29/2011 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu" 15.02.2012.
19/2011 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu" 15.02.2012.
17/2011  Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2011 "Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei" 09.05.2012.
14/2011  Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras nolikums 31.12.2013.
12/2011

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”

15.02.2012.
10/2011 Saistošie noteikumi Nr.10/2011 "Par līdzfinansējumu Ķekavas novada sporta skolā" 17.09.2011.
9/2011 Pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās aprūpes centrs nolikums (spēkā no 17.08.2014.) 12.11.2014.
8/2011

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”

Pielikumi

15.02.2012.
7/2011 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu 14.04.2012.
6/2011 Grozījums 2010.gada 21.decembra Saistošajos noteikumos Nr. 27/2010 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 13.12.2013.
4/2011 Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 09.05.2012.
1/2011

Par Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu

15.02.2012.

 

2010. gads

 

41/2010 Grozījumi Ķekavas novada domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.21/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu” (zaudējuši spēku ar 08.06.2011.)

 

39/2010 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2010 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" Pielikumi (spēkā līdz 31.12.2010.)

 

38/2010 Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10/2010 "Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (spēkā no 15.12.2010. līdz 10.07.2013.)

36/2010 Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” (spēkā 11.12.2011.)

34/2010 Pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu (spēkā no 13.10.2010. līdz 10.07.2013.)

32/2010 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Ķekavas novadā (spēkā no 22.09.2010. līdz 15.05.2013.)

31/2010 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" (spēkā līdz 31.12.2010.)

 27/2010 Par koku ciršanu ārpus meža zemes (spēkā līdz 13.02.2013.)

26/2010 Grozījumi 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2009 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums" (spēkā 11.12.2011.)

25/2010 Nodeva par Domes un Pašvaldības izstrādāto, oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu (zaudējuši spēku ar 17.11.2010.)

 

22/2010 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" (spēkā līdz 31.12.2010.)

 

21/2010 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu (zaudējuši spēku ar 08.06.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.20/201 "Grozījumi 2010.gada 27.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.13/2010 "Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"" (spēkā līdz 17.09.2011.)

17/2015 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada pašvaldības teritorijā (spēkā no 11.05.2010. līdz 10.05.2015.)

Saistošie noteikumi Nr. 13/2010 "Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" (konsolidēts)" (spēkā līdz 17.09.2011.)

10/2010 Par „Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (konsolidēti) (spēkā no 22.09.2010. līdz 10.07.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.7/2010 "Sabiedriskās kārtības noteikumi" (spēkā līdz 03.01.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.3/2010 "ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu" (spēkā līdz 31.12.2010.)

 

 

2009. gads

 

 13/2009 Ķekavas novada pašvaldības nolikums (spēkā līdz 11.12.2011.)

10/2009 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu (spēkā līdz 16.09.2011.)

 06/2009 Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” (zaudējuši spēku ar 22.12.2009.)

 05/2009 Grozījumi 2009.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.8/2009 „Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķekavas pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (spēkā līdz 17.08.2011.)

  04/2009 Par atbalstu Ķekavas novada sociālajam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (zaudējuši spēku ar 01.12.2009.)

Saistošie noteikumi Nr. 02/2009 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu” (zaudējuši spēku ar 31.12.2009.)

  
Ķekavas novada domes Saistošie noteikumi Nr. 1/2009 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” (zaudējuši spēku ar 22.12.2009.)
 
 Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. 10/2009 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7/2009 „Par Ķekavas pagasta pašvaldības 2009.gada budžetu” (zaudējuši spēku ar 31.12.2009.)
  
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. 9/2009
„Ķekavas pagasta pašvaldības nolikums” (zaudējuši spēku)
    
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. 6/2009
Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas pagasta teritorijā (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr. 5/2009
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas pagasta teritorijā
pielikums Nr. 1 - Vizuālās reklāmas saskaņošanas karte
 pielikums Nr. 2 - Reklāmas pase (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.4/2009
Par zonas koeficienta noteikšanu maksas aprēķināšanai par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Ķekavas pagastā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldības vēlēšanām (zaudējuši spēku ar 01.10.2010.)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.3/2009
Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Ķekavas pagastā (zaudējuši spēku ar 01.10.2010.)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.1/2009 Par Ķekavas pagasta pašvaldības 2009. gada budžetu (zaudējuši spēku ar 31.12.2009.)
 
2008. gads

 

Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.19/2008
Par atbalstu Ķekavas pagasta Sociālajam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.17/2008
Ķekavas pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.12/2008
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas pagastā (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.10/2008
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.9/2008
Ķekavas pagasta pašvaldības nolikums (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas Saistošie noteikumi Nr.7/2008
Par sociālo palīdzību Ķekavas pagastā (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta padomes Saistošie noteikumi Nr.5/2008
Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pagasta kanalizācijas tīklā (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta padomes Saistošie noteikumi Nr.4/2008
Ķekavas pagasta ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi (zaudējuši spēku)
 
Ķekavas pagasta padomes Saistošie noteikumi Nr.3/2008
Ķekavas pagasta kapsētu apsaimniekošanas noteikumi (zaudējuši spēku)
 
 

2007. gads

Saistošie noteikumi Nr.23/11/2007 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu (zaudējuši spēku)

 
Saistošie noteikumi Nr. 8/2007 Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas pagastā (zaudējuši spēku)
 
 

2006. gads

 
21.04.2006 Grozījumi Ķekavas pagasta 2005. gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.13/2005       "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgas rajona Ķekavas pagastā" (zaudējuši spēku)
 
Saistošie noteikumi Nr. 7/2006 ”Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” (zaudējuši spēku)

 

  Drukāt