Ķekavas novada pensionāru biedrība „Polārblāzma”

 
Biedrības moto:
Biedrība – labākais sabiedrotais labas pašsajūtas saglabāšanai.
 
Biedrības mērķi:

 

Biedrības "Polārblāzma" darba plāns 2020. gadam:

Ķekava

Daugmale

 

Biedrības "Polārblāzma" darba plāns 2018. gadam:

Ķekava

Baloži

Daugmale

 

Kontaktinformācija:

Brigita Aužele

tālr.: 29110872, e-pasts: brigita.auzele@inbox.lv  


Ķekavas novada pensionāru padome arī 2019.gadā rīko ekskursijas senioriem

Ķekava

4. un 18. jūnijā - ekskursija uz Smilteni, Trikātu

5. jūnijā un 31. jūlijā -  ekskursija uz Varakļāniem, Lubānu, Gaigalu
 

Katlakalns

19. jūnijā  -  ekskursija uz Varakļāniem, Lubānu, Gaigalu

 30. jūlijā - ekskursija uz Smilteni, Trikātu


Pieteikties var Ķekavas kultūras nama pagrabiņā ceturtdienās plkst. 11.00-13.00. Plašāka informācija pie Brigitas Auželes pa tālr. 29110872.
 


 

Pārvēlē pensionāru biedrības “Polārblāzma” valdi un padomi


22. martā Ķekavas kultūras namā notika Ķekavas novada pensionāru biedrība “Polārblāzma” pārskata un pārvēlēšanas sapulce.


Sapulces laikā par divos gados padarīto informēja biedrības vadītāja Brigita Aužele, savukārt revidenta ziņojumu sniedza Broņislava Priedīte. Abas kundzes tika pārvēlētas šajos amatos arī uz nākamo periodu.


Seniorus uzrunāja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un viņas vietnieks Aigars Vītols, kā arī aktuālo informāciju sociālajā jomā sniedza pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Agnese Mence-Katkeviča un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš. Savukārt par sportiskajām aktivitātēm un pasākumiem pastāstīja Sporta aģentūras pārstāvis Reinis Zobens.


Sapulcē tika ievēlēta biedrības valde šādā sastāvā – biedrības priekšsēdētāja Brigita Aužele, viņas vietniece Ludmila Cīrule, valdes locekļi – Ilga Priede, Ināra Grigale, Juris Krūmiņš.


Savukārt biedrības padomē turpmāk darbosies 25 cilvēku sastāvā – Ņina Timermane, Broņislava Priedīte, Ludmila Petruša, Brigita Aužele, Vanda Akmeņkalne, Anna  Murāne, Ilga Priede, Māra Brikule, Jadviga Teclofa, Ināra Grigule, Edīte Gaile, Veneranda Cīrule, Anna Zgirska, Aira Švalkovska, Jūlijs Kruževņaks, Valērijs Marižihins, Ludmila Cīrule, Zaiga Lasenberga, Lilija Ļaksa, Tatjana Mjasņikova, Arnolds Brūderis, Beatrise Rudzroga, Ļubova Kamaldiņa, Juris Krūmiņš, Jānis Ābele.


Sapulci muzikāli bagātināja Katlakalna Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Lai skan” un Ķekavas Mūzikas skolas audzēknis Dāvis Jeronovičs ar akordeona spēli.

Bildes no pasākuma te: https://kekava.lv/pub/index.php?id=85&gallery_id=2285

 


 

Senioriem “Tikai dzintars vien”

Latvijas simtgades gada pavasari gaidot, seniori 3. marta pēcpusdienā tikās Doles Tautas namā. Gatavošanās bija nopietna, jo tēma “Tikai dzintars vien” aizrāva. Daudzi nāca greznojušies ar visām iespējamām dzintara rotaslietām, bet daži nopietni pastrādāja, lai īpaši izceltu un parādītu dzimtas dārgumus no pūralādes dzintara izstādē. Īpaši izteiksmīgas bija ar dzintaru rotātās senioru bērnu dienu lelles – izdoma sita augstu vilni.

 

Lai visu veiksmīgi izvietotu un saglabātu, čakla kā bitīte gādāja Ināra Grigale. Par vakara norisi, kā allaž, atbildīgi rūpējās Dzintra Maļinovska. Pie viņas uzmanības un erudīcijas seniori tā pieraduši, kā bērni pie mammas… Bet sākumā jaunums – oriģinālu Annas Zgirskas dzejoli "Simtgadē – Mātei Latvijai – dzintaru!” nolasīja Ināra Grigale.

 

Par vakara koncertu rūpējās Viktors Pizāns. Viņa diriģēšanai pakļāvās tepat savējie no Baložiem - sieviešu ansamblis ”Atvasara” un arī sieviešu deju grupa „Ābeļzieds”. Koncerts bija patīkams un jauks. Pārsteidza ar to, ka repertuārā iekļautas dziesmas igauņu un lietuviešu valodā, kā balva kaimiņiem viņu simtgadēs. Paldies, malači!

 

Visu vakaru aizrautīgi muzicēja grupa “Uzmini, nu!”, ko pārstāvēja Raitis un Jurģita.

 

Vakara gaitā pārsteigumu netrūka. Dažus no tiem sagādāja Anna Zgirska. Viņa vakaram radīja pievienoto vērtību – bukletu par Dzintaru, kas Latvijā ir simbols, kvalitātes zīmols un atpazīšanas zīme.  Ir jāprot atšķirt īsto dzintaru no viltojumiem. Dzintars ir ne tikai mūsu dārgakmens, bet ir daudz un dažādi dzintari, piemēram dzintara siers, dzintara kosmētika, pat dzintara ogas, kas arī iznes Latvijas vārdu pasaulē! Ar pateicību jāpiemin, ka šo bukletu taustāmā veidā uz laba papīra, daudzkrāsainu izgatavoja novada Sabiedrisko attiecību daļas meitenes. To kā balvu saņēma dzintara izstādes aktīvisti. Un vēl liels paldies - Andai Kirilovai! Viņa šo bukletu vakara gaitā prata demonstrēt kā lielformāta kino. Nākamais pārsteigums no Annas Zgirskas – izstādē no sīkiem dzintara gabaliņiem darināts dabasskats - dzintara glezna, kuloni un krelles un vēl - viņa cienāja klātesošos ar dzintara sukādēm no ķirbjiem, ko Centrāltirgū pārdod vietējie zemnieki īpaši sagatavotos maisiņos ar dzintara rotājumu.

 

Vakarā īpašu interesi izraisīja Dzintras Maļinovskas izdoma, izveidojot savu “Uzmini,nu!” zem sarkanā kupola. Bija jāuzmin, kas tur atrodas, ja priekšā pateikts tikai tas, ka tur ir kaut kas dzintarains… Minēja ilgi, jo ilgi. Pusi no atminējuma “medus” pieveica Anna Zgirska, bet medus burciņu saņēma autore “Medus ar riekstiem”. Labu apetīti!

 

Pati Anna Zgirska netika apdalīta – saņēma Pateicības rakstu par aktivitātēm senioru atpūtas vakara norisē. Pateicības balvu saņēma Broņislava Priedīte par skaisti ar dzintaru rotātām lellēm izstādē. Balvu saņēma arī Māra Brikule, kurai ir plašs klāsts ar pašas foto no lietuviešu Dzintara muzeja zālēm. Vakara izstādē viņa ļāva aplūkot sakrāto dzintaru, bet ar dzintara izstrādājumu praktisko pielietojumu viņu varēja dēvēt par “Dzintara karalieni”, jo prasmīgi un skaisti vizuļoja gan dzintara kakla rotas, gan aproces, gan jostiņa. Karalienes kārtā tomēr netika iecelta, lai skauģi neskauž…  Jo karaliski izskatījās arī Gaida Vītoliņa – cepuri rotāja izcili dzintari! Arī viņai balva. Balvas saņēma arī seniori – Imants Krams un Jānis Segliņš – ja grib, arī vīrieši spēj dot savu pienesumu kopējās lietas labad. Aktīvi vakaru bagātināja un balvas saņēma Ināra Grigale, Rita Petrāne, Regīna Zīverte, Irēna Ļupka, Brigita Teivāne, Ilona Veide, Biruta Putniņa. Lai piedod seniori, ja kādu šai vēstījumā neiekļāvu, jo atzinību šoreiz bija pelnījuši visi, ja ne citādi, tad uz dejošanu nebija mudināmi. Labi iesākts lielās jubilejas gads!     
 

 

Foto galerija no pasākuma "Tikai dzintars vien" skatāma šeit.


Bukletu par dzintaru aicinām skatīt šeit.

 

 

Anna Zgirska

 

Ķekavas pensionāru biedrības “Polārblāzma”

 

 

 

Ķekavas pensionāru biedrības “Polārblāzma” gada pārskata sapulce

 

Aktuāli novada senioriem

2017.gada 18. martā notika Ķekavas novada pensionāru biedrības “Polārblāzma” kopsapulce, kuras laikā tika ievēlēta jauna valde un pensionāru biedrības padome. Ievēlētie pārstāvji aptver Ķekavas novada visas apdzīvotās vietas.

Pensionāru biedrības valde: valdes priekšsēdētāja Brigita Aužele, priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, valdes locekles – Ludmila Cīrule, Ludmila Petruša un Ilga Priede.

Pensionāru biedrības padome: Ludmila Petruša, Ilga Priede, Brigita Aužele, Veneranda Cīrule, Dzintra Maļinovska, Māra Brikule, Anna Zgirska, Broņislava Priedīte, Aina Ansone, Anna Murāne, Vanda Akmeņkalne, Aira Šalkovska, Ināra Grigale, Jūlijs Kruževņaks, Ņina Timermane, Jadviga Teckofe, Beatrise Rudzroga, Ļubova Kamaldiņa, Juris Krūmiņš, Jānis Ābele, Ludmila Cīrule, Lilija Ļaksa, Zaiga Lasenberga,  Arnolds Brūders,  Tatjana Mjasņikova.

 

Kultūras pasākumi senioriem

27. maijā plkst.14.00 Doles Tautas namā atpūtas pēcpusdiena “Puķu balle”.

Pasākuma dalībnieki aicināti ierasties cepurēs, kas rotātas ar ziediem vai kā citādi, atbilstoši tēmai, līdzi ņemot kompozīciju galda dekorēšanai. Atraktīvākos dalībniekus apbalvos. Muzicēs “Vecie draugi”. Līnijdeju kolektīvs “Pīlādžu vīns” izdejos jauniestudēto programmu. Laipni lūgti pieteikties, zvanot Dzintrai pa tālruni 26120206.

Dalība gadatirgū

Latvijas Pensionāru federācija divas reizes gadā organizē senioriem iespēju piedalīties gadatirgū Rīgā, dzelzceļa stacijas ēkā ar pašdarinātiem rokdarbiem (cimdiem, zeķēm, cepurēm utt.). Par vēlmi piedalīties informējiet pensionāru biedrības “Polārblāzma” valdes priekšsēdētāju Brigitu Auželi (tālr. 29110872).

Par senioru iesniegtajiem priekšlikumiem:

Tā kā līdz septembrim daudz ir saplānots - ekskursijas, sporta svētki, dažādi pasākumi – ierosinājumus varam realizēt otrajā pusgadā. Esat aicināti sazināties ar Dzintru Maļinausku pa tālruni 26120206.

 

 

 

Biedrības “Polārblāzma” darba plāns 2017. gadā

 

Piedalīties biedrības organizatoriskos  pasākumos:

 

Kultūras pasākumi

 

 

Ekskursijas

Plānotas vienas dienas ekskursijas:

Maksas ekskursija 16-21. augustā uz Austriju (maksa 285 eiro).

Interešu grupas „Novecosim aktīvi” divu dienu maksas ekskursija – 19. un 20.  jūlijā

 

 

Turpināt sadarbību ar dienas centru

 

 

Sporta aktivitātes kopā ar Sporta aģentūru un  Ķekavas novada tūrisma koordinācijas centru:

 

 

    

Pensionāru biedrība “Polārblāzma”

29.03.2017.

 

 

 

 

 

 

Ievēl jauno pensionāru padomi un apstiprina valdes sastāvu 

 

2015. gada 13. martā Ķekavas kultūras namā pulcējās Ķekavas novada pensionāru biedrības „Polārblāzma” biedri, lai izvirzītu pārstāvjus pensionāru padomei, kas turpinās iesākto darbu turpmākos divus gadus.

 

Pasākuma ievadā klātesošos uzrunāja vairāki pašvaldības iestāžu pārstāvji, atskatoties uz līdzšinējo sadarbību ar novada senioriem un informējot par aktuālo tuvākajā nākotnē sociālajā, sporta un kultūras jomā.

 

Pensionāru biedrības „Polārblāzma” līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Ludmila Petruša, atskatoties uz aizvadītajiem diviem darba gadiem, sniedza īsu kopsavilkumu par plānotajiem un paveiktajiem darbiem, kā arī finanšu izlietojumu. Revidente Slāvija Priedīte atzīst, ka biedrības dokumentācija ir kārtībā un pagājušā gada grāmatvedības pārskats sniedz patiesu informāciju par finanšu izlietojumu.

 

Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī turpmākie biedrības aktivitāšu plāni – kultūras un sporta pasākumi, kā arī ikdienas aktivitātes.

 

Kā īpašs viesis bija ieradies arī Saeimas deputāts un Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš. Pēc viņa lūguma klātesošie biedrības „Polārblāzma” biedri izvirzīja divus delegātus no sava vidus dalībai Latvijas pensionāru federācijas kongresā, kas notiks 18. maijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā un pulcēs pārstāvjus no visas Latvijas. No Ķekavas novada pensionāru biedrības uz kongresu dosies Ingera Bērziņa un Jūlijs Kruževņaks.

 

Biedrības polārblāzma jaunā padome no izvirzītajiem kandidātiem tika ievēlēta, visiem klātesošajiem vienbalsīgi balsojot par, un šādā sastāvā darbosies turpmākos divus gadus.

 

Ķekavas novada pensionāru biedrības "Polārblāzma" jaunievēlētā padome

 

 .

Vēlreiz skolas skolā 

Ar mani ir tā, ja daru, tad daru un no visas sirds. Ja jūtu, ka izvēlēts ir pareizais ceļš, tad varu strādāt ar pilnu atdevi - tie ir Regīnas Eihmanes vārdi.

Šoreiz mūsu, „Polārblāzmas”, satikšanās vieta ir Ķekavas vidusskolas 5. klase. Esam darbmācības stundā. Ko gan mums vēl jaunu var iemācīt? Mums jau liekas, ka visu mākam.  Darbiņš nebija grūts, bet galva bija jāpalauza. Paldies Regīnai par sava brīvā laika ziedošanu. Atkal ir apgūts jauns rokdarbs!

                                                                                                Ingera Bērziņa

27.03.2014.

 

   

Ķekavas seniori viesojas jaunajā sākumskolā

Skolā iet mums ļoti patīk,

Katru rītu draugus satikt,

Patīk mums kā zvaniņš dzied,

Aicinot mūs klasē iet.

 

Šādu dziesmiņu man mācīja 1.klasē, un tas bija pirms 57 gadiem. Ķekavas sākumskolas zvaniņu iezvanīja Aija Āre, manu zvaniņu saklausīja 24 „Polārblāzmas” seniori. Mēs devāmies uz 1.klasi pie skolotājas Ilonas Jēkabsones. Mūs sagaidīja mīļi un sirsnīgi.

 

Mājas darbs bija izpildīts spoži - baltas apkaklītes, baltas blūzītes, baltas zeķītes un baltas čībiņas Ainiņai.

 

Neliela, bet izsmeļoša ekskursija pa skolu.

 

Ausma: „Tādā, tik plašā, skolā es esmu pirmo reizi savā mūžā.”

 

Stundās rēķinām un lasām,

Ko vēl nezinām, to prasām.

Gribam taču gudri kļūt,

Tāpēc vajag čakliem būt.

 

Tad sēdāmies skolas solos, un sākās īsta mācību stunda. Noskatījāmies prezentāciju par skolotājas Ilonas skolēnu nodarbēm ārpus klases. Pilnīgi viss notiek citādi, ja cilvēks ir savā īstajā vietā. Darām to, kur mūsu sirdis ir klāt, viss notiek ar vieglumu, ar sirsnību, ar „kaifu”. Varam darboties un nenogurt. Tā es varētu noraksturot skolotājas Ilonas darbu.

 

Ar novēlējumu – lai jums radoša diena – sākām zīmēt zirgu. Ak, kas gan to māk! Tomēr mums izdevās, pateicoties skolas palīglīdzekļiem (dators, projektors) un skolotājas Ilonas iedrošinājumam. Protams, ar tautas dziesmām veicās vieglāk – gan dziedājām, gan izteiksmīgi nolasījām. Divas stundas pagāja nemanot.

 

Mārīte: „Mīļi un jauki, skolotāja bija brīnišķīga.”

 

Biruta: „Visu pārdomāju; simpātiskā skolotāja atrada brīvu laiku, lai tiktos ar senioriem. Paldies Aijai Ārei par šo iespēju. Es vairāk ieguvu kā apmeklējot vienu otru teātra izrādi.”

 

Katra šāda tikšanās paplašina mūsu redzesloku. Uzzinājām, ka Ķekavas novadā ir bērni, kas vēl priecājas par siltu ūdeni no krāna. Bet ir taču 21.gadsimts! Cik ļoti ir nepieciešams senioriem tikties, jo pat dziesmiņā teikts: „.. Katru rītu draugus satikt”.

 

Uz tikšanos nākamajās 1.klases nodarbībās!

 

Ingera Bērziņa

28.11.2013.


 

Vasaras ceļojums uz Lietuvu

 

Kas notiek mūsu kaimiņzemē?  Iespēja to uzzināt ir Ķekavas novada pensionāru padomes pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu.

Trešdienas rīta miers, šķērsojam robežu, tikai 60 km no Ķekavas sajūtam to, cik līdzeni ceļi un sakopti lauki, skaistas ainavas redzamas pa autobusa logu. Vārds ”Lietuva” pirmo reizi   vēsturē minēta jau 1009. Gadā. Pirmā pietura-Ķērnava(1279.gads). Šī ir vissenākā Lietuvas galvaspilsēta. Redzamas  seno pilskalnu vietas, starp tām vijas upe Neris. Pilsētiņā dzīvo 318 iedzīvotāji. Stalta un iespaidīga slejas Ķērnavas  Sv.Jaunavas Marijas baznīca. Otra senākā galvaspilsēta-Traķi. Tā ir Lietuvas valdnieku vasaras rezidence jau kopš 15.gs.,  pilsēta atrodas ļoti skaistā apvidū, ezeru ielokā. Traķu pils ir vienīgā pils Eiropā, kas atrodas uz salas ezera vidū. Pēdējo Traķos būts pirms 40 gadiem. Šodien viss ir skaisti sakārtots, celtniecības un restaurācijas darbi ir pabeigti. Arī mūsdienās Viļņas iedzīvotāji brīvdienas pavada pie ezera. Traķi apliecina lietuviešu lepnumu par savu vēsturi.

 

Trešā galvaspilsēta - Kauņa. Vecpilsētā priecājamies par viduslaiku pili, Pētera un Pāvila  baziliku. Jaunajā pilsētas daļā gājēju ielas veikali daudz neatšķiras no Latvijā pazīstamo zīmolu veikaliem. Kauņā nogaršojam lietuviešu cepelīnus - garšīgi gan!

 

Viļņa. Šo galvaspilsētu vislabāk un pārskatāmāk var redzēt no Ģedimina kalna un torņa. Baznīcu torņi ir izteiksmīgs simbols Viļņas pagātnes varenībai. Pilsēta atrodas upju Neris un Viļņeles pietekas krustpunktā. Kopumā 40% no Viļņas platības klāj parki un zaļās zonas. Apmeklējam katedrāli (padomju laikos-mākslas muzejs), kur katrs var klusumā padomāt - paši vien piepildām  savus mirkļus ,paši radām savu sekundi, dienu, nedēļu, mēnesi, gadus-savu dzīvi. Tikai mēs paši. Ar nepacietību gaidām tikšanos  ar Viļņas pensionāriem. Šo pensionāru pieredze ir vērā ņemama. Pilsētas un apkārtnes  pensionāri 1995.gadā ir nodibinājuši „Trešās paaudzes universitāti” (Third age university). Studenti- pensionāri  ir apmēram  1000, kuri studē 11 fakultātēs .Mācību maksa ir 20 liti gadā. Ir vēstures, kultūras, mūzikas, tūrisma, veselības, mājturības, ekoloģijas, psiholoģijas un citas fakultātes. Tūrisma fakultātē studē 450 studenti. Optimisms, viesmīlība, vitalitāte ir raksturīga studējošajiem pensionāriem. Doma, ka pensionārs - gids sapratīs labāk tūrista pensionāra intereses un iespējas. Datorspeciālists - pensionārs saprotamāk apmācīs pensionārus. Pensionāru slimības labāk izpratīs profesors-pensionārs. Apsveicami!

 

Universitātes logo-ROKA TEV, kas  nevis ņem, bet dod. Izskaidrojums spēcīgs  „Ja esi pensijā ,nesēdi mājā ,ej sabiedrībā, atrodi laiku saviem līdzcilvēkiem”. „Polārblāzmas” valdes priekšsēdētāja Ludmila Petruša pastāstīja   par Ķekavas novada pensionāru aktivitātēm. Vienojāmies kopīgās dziesmās  gan latviski, gan lietuviski . Kopkoris skanēja ļoti labi. Ķekavā jau bijām mazliet noguruši, bet priecīgi. Tā bija abpusēji patīkama pieredze! 

 

 

                                                                                                                                          .                                                                                     Ingera Bērziņa

18.06.2013.


 

Sveic Ķekavas novada 90 un 95 gadu jubilārus!

Sveic Ķekavas novada iedzīvotāju 101 gada jubilejā!

Ķekavas novada pensionāru biedrības "Polārblāzma" biedru sapulce!

Norisinājusies pensionāru biedrības "Polārblāzma" biedru sapulce

Ķekavas novada pensionāru biedrība "Polārblāzma" apkopo pensionāru paveikto

 

  Drukāt