Paziņojums par detālplānojuma „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2015.gada 23.jūlijā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā apstiprināšanu”.
Paziņojums par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 17.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā”.
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 3 „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 17).
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Detālplānojuma apstiprināšana nekustamajam īpašumam „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par nekustamo īpašumu „Pēteri”, „Dukāti” un „Nārvili” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Īgumi" un "Nameji", Ķekavā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumu 2. § 3. "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Īgumi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajam īpašumam "Nameji", Ķekavā (protokols Nr.3) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma "Īgumi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajā īpašumā "Nameji", Ķekavā.
Arhīvs
  Drukāt