Paziņojums par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. “Par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-70/2009 atcelšanu”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-3/2016.

 

Lēmums par detālplānojuma un saistošo noteikumu atcelšanu

 

Telpiskās plānošanas daļa

13.02.2017.

 

  Drukāt