Paziņojums par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 5. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

 

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties šeit, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Interesentiem iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr.67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.12.2016

  Drukāt