Paziņojums par detālplānojuma „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2015.gada 23.jūlijā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā apstiprināšanu”. Lēmuma pilnu saturu skatīt šeit.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis - sporta un atpūtas bāzes izveide un ar meža izmantošanu un medībām saistīta objekta izveide nekustamajos īpašumos „Maklīči” (kadastra numurs 8056 003 0015), „Kaijas” (kadastra numurs 8056 003 0038) un „Dziļumi” (kadastra numurs 8056 003 0009) 21,95 ha kopplatībā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas un Dabas pamatnes teritorijas.

 

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties šeit, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Interesentiem iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr.67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

12.08.2015.

  Drukāt