Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 3 „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums” grozījumu nodošanu  publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 17).

 

Detālplānojuma grozījumu uzdevums ir pamatot vietējās tirdzniecības iestādes būvniecību nekustamajos īpašumos Baložu iela 7, Baložu iela 5, Uzvaras prospekts 2A un Doles iela 3, Baložos.

 

Detālplānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2013. gada 25. jūlija līdz 2013. gada  15. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 2013. gada 8. augustā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības ēkā 24. kabinetā, Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un 12.augustā plkst. 18.00 Baložu pārvaldes ēkā Uzvaras prospektā 1A, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

 

Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 

 

Lēmums par nodošanu publiskajai apsspriešanai.

Detālplānojums

 

Ķekavas novada pašvaldība

17.07.2013.

 

  Drukāt