Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Īgumi" un "Nameji", Ķekavā

 Saskaņā ar Ķekavas novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumu 2. § 3." Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma"Īgumi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajam īpašumam "Nameji", Ķekavā" (protokols Nr.3) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma "Īgumi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajā īpašumā "Nameji", Ķekavā.

           
Ar detālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00, tālr. 67847161.

Detālplānojums

  Drukāt