Paziņojums par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.10. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12 un “Strazdu iela” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu”.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – detālplānojuma “Titurgas iela 31” īstenošanas nosacījumu izmaiņas 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos un administratīvā līguma par detālplānojuma grozījumu īstenošanu noslēgšana.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma grozījumiem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – 14. kabinetā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (klātienē – tikai pēc ārkārtas situācijas beigām).

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Topogrāfiskais plāns

     2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

     3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

08.02.2021.

 

  Drukāt