Paziņojums par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un biznesa parka izveide.

 

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par apstiprināšanu

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

     2.lapa – Plānoto inženierbūvju plāns

     3.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

     4.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

27.12.2019.

  Drukāt