Detālplānojumu “Rakarīši” un “Silvestri” publiskās apspriešanas sanāksmes notiks attālināti!

 

Sakarā ar to, ka ārkārtas situācijas laikā ir aizliegta visu publisko pasākumu organizēšana un norise, jau izsludinātās detālplānojumu “Rakarīši” un “Silvestri” publiskās apspriešanas sanāksmes notiks attālināti – video tiešraides veidā.

 

 

Lai piedalītos publiskās apspriešanas sanāksmē spied šeit:

  • 2020.gada 19.martā plkst. 18.00 detālplānojuma “Silvestri” publiskā apspriešana
  • 2020.gada 19.martā plkst. 18.30 detālplānojuma “Rakarīši” publiskā apspriešana

 

 

Interesenti tiešraides laikā varēs uzdot savus jautājumus par konkrēto detālplānojumu risinājumiem un saņemt uz tiem atbildes.

 

Tiešraides laikā lūdzam jautājumus sūtīt:

SMS: 29822574

Whatsapp: 
 29822574

 

Papildus norādām, ka rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot tos slēdzamās pastkastītēs pie pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pastu novads@kekava.lv) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” līdz detālplānojumu publiskās apspriešanas beigām - 2020.gada 31. martam.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

18.03.2020.

 

  Drukāt