Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

 Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

Papildus informācija - pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

 


Telpiskās plānošanas daļa

30.12.2016

 

 

  Drukāt