Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 31. “Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu  ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir zemesgabala pārplānošana, savrupmājas un/vai dvīņu mājas  būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

03.01.2022.

  Drukāt