Paziņojums par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24 ” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 45.  “Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir stāvlaukuma izbūve, inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

  Drukāt