Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2021.gada 20.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 16. “Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 14/2021.).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir būvēt savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, atstājot vēsturiski apbūvētajai īpašuma daļai esošo izmantošanu, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 


Attīstības un būvniecības pārvalde

03.11.2021.

  Drukāt