Paziņojums par detālplānojuma “Meža iela 35” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Meža ielā 35 un Čamaņu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 40. “Par detālplānojuma “Meža iela 35” grozījumu izstrādes atkārtotu uzsākšanu nekustamajiem īpašumiemm Meža ielā 35 un Čamaņu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – mainīt (samazināt) detālplānojumā “Meža iela 35” noteikto sarkano līniju platumu Meža ielai no 18 m uz 12 m (pa abu zemes gabalu robežu).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 Attēla pamatnei izmantots: https://kartes.lgia.gov.lv/karte/

 


Attīstības un būvniecības pārvalde

05.10.2021.

 

  Drukāt