Paziņojums par detālplānojuma “Dārziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā - nekustamajā īpašumā Dālderu ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 16 “Par detālplānojuma “Dārziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā – nekustamajam īpašumam Dālderu ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu nama būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziskas persona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.05.2021.

  Drukāt