Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Meža ielā 45, Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 10 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Meža ielā 45, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveide gan detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.05.2021.

 

  Drukāt