Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība, kā arī vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveide gan detālplānojuma teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

 

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.04.2021.

  Drukāt