Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu detālplānojumā “Lejas Birznieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19. “Par detālplānojuma “Lejas Birznieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 33.).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

11.01.2021.

  Drukāt