Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Drūņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Drūņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecībai, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

11.08.2020.

  Drukāt