Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dižkačas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dižkačas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir vispārīgās ražošanas objekta būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

11.08.2020.

  Drukāt