Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

 

Atbalsta apmērs 2021.gadā vienam bērnam mēnesī ir:

- bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 277,90 EUR,

- bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 200,68 aprēķins, lēmums, SN grozījumi

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Kompensācijas piešķiršanas komisija Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikums (apstiprināts 22.09.2021.)

Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

 

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju.

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai  

Saistošie noteikumi Nr.46/2021 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju" (spēkā no 01.01.2022.)

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

 

 

 

 

  Drukāt