Ķekavas novada pašvaldībā izveidoti divi klientu apkalpošanas centri (Ķekavā un Baložos), lai novada iedzīvotāji pašvaldības pakalpojumus varētu saņemt ātri, ērti un neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 
Iedzīvotājam, lai iesniegtu iesniegumu vai saņemtu informāciju, vairs nav jādodas uz konkrētās pašvaldības pārvaldi, kurā viņš ir deklarēts, šobrīd to var izdarīt jebkurā klientu apkalpošanas centrā.
 
 
Šobrīd Ķekavā un Baložu pilsētā iedzīvotāji var saņemt arī valsts un pašvaldības vienotā klienta centra pakalpojumus.
 

 

Klientu apkalpošanas centri Darba laiki

Pakalpojumi klientu apkalpošanas centros, kas saistīti ar:

Ķekavā
Tālr. 67935803, 66954825, 8488
Adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
e-pasts: novads@kekava.lv,
kekava@pakalpjumucentri.lv

(Šobrīd pieņemšana klātienē tikai ar pierakstu)

Pirmdienās: 8.00 -18.00
Otrdienās: 8.00 – 17.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00
 
(bez pārtraukuma)

 

 


Baložos
Tālr. 67916410, 66954825, 8488
Adrese: Uzvaras prospekts 1a,
Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128
e-pasts: novads@kekava.lv
kekava@pakalpjumucentri.lv

(Šobrīd pieņemšana klātienē tikai ar pierakstu)

Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00

Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)

 

 

 

 

  Drukāt