ZIŅAS

No 15.oktobra līdz 15.novembrim bez maksas var nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus

Šajā rudenī Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus. Akcijas ietvaros bez maksas var nodot vecos augus, nopļauto zāli, koku lapas un zariņus līdz 5 cm diametrā.

Loreķu laukā centralizētajai ūdensvada sistēmai pieslēgušās jau 30 mājsaimniecības

Septembrī, noslēdzoties ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves darbiem Loreķu laukā, Ķekavā, nepilnu divu mēnešu laikā jau 30 privātmājas noslēgušas līgumu un pieslēgušās centralizētajai sistēmai, bet vēl 90 mājsaimniecībām izsniegti Tehniskie noteikumi privātmāju pieslēgumu izbūvei.

Aicina iedzīvotājus diskutēt par sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm

Ķekavas novada pašvaldība Sporta aģentūra šobrīd izstrādā darbības stratēģiju nākamajiem trim gadiem un aicina novada iedzīvotājus iesaistīties, sniedzot savas idejas par nepieciešamajām sporta, fizisko aktivitāšu un veselības veicināšanas aktivitātēm, kā arī par to, kāda sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra būtu jāizveido turpmākajā plānošanas periodā.

Pašvaldība saņēmusi 108 iedzīvotāju priekšlikumus 2020.gada budžetam

Ķekavas novada pašvaldība septembra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2020.gada budžetam. No novada iedzīvotājiem saņemti 108 priekšlikumi.