Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba vieta
Nr.
e-pasta adrese
Daļas vadītājs
Juris Križanovskis
67936031
28
Teritorijas plānotāja  
Iveta Zālīte
67847161 
31
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
67847161 
30
Teritorijas plānotāja
Gita Rengarte
67847161
29
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 67936019   liga.seja@kekava.lv

 

  Drukāt