Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “TITURGA” daļa

 

Domes lēmums un saistošie noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

VARAM 2019.gada 15.janvāra vēstule

  Drukāt