Administratīvā pārvalde 

 Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Darba
vietas
nr.
E-pasta adrese
Vadītāja

Līga Mizovska

28644797 61. liga.mizovska@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa 26513292 88. vineta.vitolina@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Laura Barkāne 29174452 86. laura.barkane@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Eva Onzule 25616458 87. eva.onzule@kekava.lv
Fotogrāfs Velga Kūkuma 27739644 - velga.kukuma@kekava.lv
Juridiskā atbalsta vadītājs Jānis Zvaigzne 26187181 80. janis.zvaigzne@kekava.lv
Jurists Līga Blate 25448962 78. liga.blate@kekava.lv
Jurists Keta France-Bamblovska  25759964 79. keta.france@kekava.lv
Jurists Ilga Viegliņa 26600363 81. ilga.vieglina@kekava.lv
Sekretariāta vadītājs Vija Milbrete 26512801 60. vija.milbrete@kekava.lv
Papildu informācija: Veic arī miršanas un dzimšanas fakta reģistrāciju.
Domes sēžu laikā reģistrācija Ķekavā nenotiek. Atvaļinājuma laikā civilstāvokļa
aktu reģistrācija notiek Baložu pārvaldē vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.
Sekretārs Aija Videniece 20217066 58. aija.videniece@kekava.lv
Arhīvists Antra Liepiņa 28648290 59. antra.liepina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas vadītājs Laura Kauliņa 26166910 5. laura.kaulina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Kristīne Ēķe 28233616 3. kristine.eke@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Jolanta Eriņa 28337481 1. jolanta.erina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Anastasija Prokopenko 28652898 4. anastasija.prokopenko@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Anita Kvitka 25667152 - anita.kvitka@kekava.lv
Papildu informācija: Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads
Lauksaismniecības konsultants Dace Kārkliņa 28312379 2. dace.karklina@kekava.lv
Personāla vadītājs Jana Malaha 29491724 77. jana.malaha@kekava.lv
Personāla speciālists Baiba Barkāne 26571378 76. baiba.barkane@kekava.lv
Darba drošības un ugunsdrošības speciālists Mārtiņš Ansonskis 22123450 74. martins.ansonskis@kekava.lv
Vienotais IT atbalsta tālrunis 28695050
Informācijas tehnoloģijas vadītājs Mārtiņš Egle 26116925 92. martins.egle@kekava.lv
Informācijas sistēmu un programmatūru administrators Māris Bērziņš 22047403 91. maris.berzins@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Gatis Pokšāns 29101455 95. gatis.poksans@kekava.lv
Informācijas sistēmu un programmatūru administrators Dmitrijs Cvetkovs 25727006 90. dmitrijs.cvetkovs@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Mareks Lukjanskis 29273551 94. mareks.lukjanskis@kekava.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa 

 

  Drukāt